เกี่ยวกับเรา

ABOUT US


กลุ่มบริษัทในเครือภัทรา ได้อยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 30 ปี ซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะเป็นประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ ที่ตั้งอยู่ในย่านการค้าเก่าแก่ของกรุงเทพมหานคร เช่น ตรอกจันทน์ สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ พระราม 3 ฯลฯ ด้วยความโด่ดเด่นในเรื่องคุณภาพงานก่อสร้าง จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าจำนวนมาก จนมีการแนะนำบอกต่อกันในกลุ่มลูกค้าว่า บ้านภัทรามีคุณภาพดี

หลังจากที่เปิดโครงการบริเวณใจกลางเมืองมาโดยตลอด ทางทีมผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความต้องการที่อยู่อาศัยที่ได้ขยายตัวจากใจกลางเมืองไปสู่บริเวณโดยรอบอย่างรวดเร็ว จึงได้จัดตั้งบริษัทลูกชื่อ “บริษัท ภัทราวิลล่า จำกัด” ขึ้น ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 โดยมีเป้าหมายในการจัดสรรโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดี นำเสนอให้กับกลุ่มลูกค้า